انقلابِ مردم

آذر ۰۵
انقلابِ مردم

للحقمشکلات از انتخاب است نه انقلاب!

روحانی فاسد

آبان ۲۵
روحانی فاسد

برای مردمی که در رنج زندگی می کنند! و مسولینی که می خواهند انقلاب را نابود کنند اما مردم نمی...

جای کارگر زندان نیست

آبان ۲۱
جای کارگر زندان نیست

للحقبرای کارگران هفت تپه و هپکو و….کاملا بی ربط : بیچاره تر از عاشق بی صبر کجاست؟!

cinema 5D

آبان ۰۲
cinema 5D

للحقطراحی سینما پنج بعدی / ایده پردازی: میثم محمدحسنی / اجرا: پیمان منصوریان

دوستانم

آبان ۰۱
دوستانم

بسم الله