دشمن اصلی

تیر ۱۵
دشمن اصلی

للحق طرح نوشت : صحبت های آقا در مورد داعش برایم عجیب اما درس آموز بود … عین عبارت را یادم نیست اما فرمود که ما داعش را عده ای فریب خورده می دانیم و دشمن ما اما صهیونیست ها هستند. و این یعنی یادآوری چندباره ی نبرد آخرالزمان...

جام جنایی

تیر ۰۷
جام جنایی

للحق طرح نوشت : توضیحات تصویری مربوط به طرح فوق را در پانوشت پست قبل ببینید. کاملا بی ربط : آشق، زین پس اینگونه بنویس … چون همیشه سرش کلاه می رود...

اسیران اپلیکیشن

خرداد ۲۲
اسیران اپلیکیشن

للحق طرح نوشت : ما را به جبر هم که شده سر به راه کن … خیری ندیده ایم از این اختیارها. همه ی حرف ها را این بیت شعر زده و نیازی به توضیح بیشتر برای ما اسیران اپلیکیشن نیست! کاملا بی ربط : حجم تنهایی تو بیش تر از بودن...

تایم لاین نقدپذیری

خرداد ۱۱
تایم لاین نقدپذیری

للحق طرح نوشت : اهل غلو نیستم اما، با همین دست فرمان اگر جناب روحانی پیش برود، در چند ماه آینده، ای بسا کار به فحش خواهر و مادر به منتقدین بکشد!! از همین رو جناب ایشان را دعوت می کنم به صبر. سه سال دیگر از عمر دولت تدبیر مانده...

My Love

خرداد ۰۱
My Love

للحق طرح نوشت : تقدیم به اسلام ناب … که این روزها گرد و غبار تکفیری های شیعه و سلفی، تصویرش را مخدوش کرده و ما هم تنها نظاره می کنیم! پانوشت : برای احوال ام خیلی دعا کنید. ممنون کاملا بی ربط : کودکان شام هم مردی برای خود...

رابطه دختر و پسر

اردیبهشت ۱۶
رابطه دختر و پسر

للحق طرح نوشت : شاید بابت این پست و این حرف ها، خیلی از دوئل برنجند! اما وقتی می بینی قبح گناهی دارد می ریزد، حرف زدن پیرامون ش به ناراحتی دوستان می ارزد. قبحی که در آغاز راه برای حقیر هم ریخته بود و تلنگر دوستانم به خود آورد....

شهید غیرت

فروردین ۱۹
شهید غیرت

للحق طرح نوشت : هرچه فکر کردم جز طرح بالا در ذهنم تصویر نشد! از روز اول که زخم روی گردن علی خلیلی را دیدم، بیش تر به نوشته آمد تا زخم. بیش تر فریاد بود تا سکوت. این شد که شد و می بینید. تقدیم به همگی ما مرده پرستان که آدم ها را...

۵-۱-۱

فروردین ۱۰
۵-۱-۱

للحق طرح نوشت : ریاضیاتم خوب نیست! اما همین قدر می دانم که اگر خبر شهادت یکی از پنج سرباز راست باشد و ایضا به گفته ی جیش العدل، دومین سرباز هم در سیزده فروردین به شهادت برسد، باید فاتحه ی دیپلماسی دولت تدبیر را خواند. باید...