یتیم خانه ایران

بهمن ۱۴
یتیم خانه ایران

للحق طرح نوشت : به دعوت ابوالقاسم طالبی عزیز به دیدن فیلم یتیم خانه ایران نشستم و واقعا تاسف خوردم که چرا این فاجعه ی عظیم تاریخ ایران رو نادیده می گیریم. مرگ حداقل ۴ میلیون ایرانی بر اثر شیطنت و خباثت انگلیس که هولوکاست...

بدون تیتر

آبان ۲۵
بدون تیتر

للحق بدون حرف

برای چشم ها

آبان ۰۹
برای چشم ها

للحق طرح نوشت : شاید من و تو خوب نشناسیم! اما همسران و بچه های شان این چشم ها را خوب می شناسند. چشم هایی که به حرم عمه سادات و برادرش خیره مانده اند و به اعمال ما … همیشه با چشم ها درگیرم تا باقی اجزای صورت … خیلی حرف...

حاج حسین همدانی

مهر ۱۸
حاج حسین همدانی

للحق طرح نوشت : وقتی کارت توی سوریه تموم بشه و بازم برگردی و بری، یعنی اینکه سرت درد میکنه برای رفتن … که نه برای رسیدن … حالا که رسیدی، برای ما ترسوها هم شجاع دلی بخواه حاج حسین … کاملا با ربط : و من عشقته قتلته …...

۲۵ سال دیگر

شهریور ۲۱
۲۵ سال دیگر

للحق طرح نوشت : حرف بزرگی بود … خیلی حرف بزرگی بود … و برای خیلی ها نویدبخش خیلی اتفاقات … چه دیدارها که تازه نخواهد شد و چه آرزوها که به سرانجام نخواهد رسید … ان شاءالله پانوشت : سه شنبه ی همین هفته، از ساعت ۵ تا...

کادوی تولد محسن دین شعاری

مرداد ۱۴
کادوی تولد محسن دین شعاری

للحق طرح نوشت : تصورم از شرایط فعلی تو، همین فضاهاست … آرامش دریایی محض و لبخند به اعمال و رفتار من و مثل من! اکثر روزها با همت حرف مون همینه که تو و هادی و باقی الان توی چه وضعی هستین و آخر حرفامون میشه فحش به خودمون و...

پیشنهادی به ظریف!

خرداد ۳۱
پیشنهادی به ظریف!

للحق طرح نوشت : برای مذاکرات خوب بود چشم بند غواصان شهید را همراه دکتر ظریف می کردند تا از پشت شیشه ی آن عینک عزت آلود، در مصاف با قلدرهای جهان حاضر شود … تا می فهمید و می فهماند که حتی با دست بسته هم عزت را نباید معامله...

حسین احمدی سخا

اردیبهشت ۲۱
حسین احمدی سخا

للحق طرح نوشت : تقدیم به حسین احمدی سخای عزیز که مثل خیلی های دیگر من را دوست نداشت! یحتمل در برزخ به انتظار طلوع آفتاب آل محمد (عج) ایستاده است … روحش شاد کاملا بی ربط: کاش یاد بگیریم برای خالی کردن خودمان، کسی را لبریز...