دو نوجوان ایرانی

فروردین ۲۱
دو نوجوان ایرانی

للحق طرح نوشت : آن قدر عصبانی هستم که جمعه از خانواده بگذرم و بیایم دفتر و فکر کنم به غیرت ایرانی! به غیرتی که خیلی کمرنگ شده. به غیرتی که … بگذرم … سال هاست حرف فامیل و آشنا را به جان خریده ام که چرا به حج نمی روم! تا...

انصارالله

فروردین ۰۸
انصارالله

للحق طرح نوشت : جایی می خواندم که یمنی ها نقش پررنگی را در قیام حضرت موعود ایفا خواهند کرد. به گمانم بهترین جهاد اکنون در یمن است! جنگ مستقیم و بدون واسطه (داعش) با وارثان ابوسفیان و دوشادوش یاران آخرالزمانی حضرت آفتاب…...

شهدای افغان

اسفند ۱۸
شهدای افغان

للحق طرح نوشت : چقدر روزهای شکوهمندی شده … انگاری همه یک ملت شده ایم در برابر کل دنیا … دیگر افغانی و عراقی و ایرانی وغیره ندارد … همه یک لشکر شده ایم در برابر نوادگان ابن زیاد! این طرح تقدیم به شهدای مظلوم و گمنام...

فاطمیه

اسفند ۱۱
فاطمیه

للحق طرح نوشت : به استقبال نوروز فاطمی … پانوشت : از همه دوستانی که زحمت کشیدند و برای شهید هادی ذوالفقاری طراحی کردند، ممنونم. نزدیک به سی طرح برای شهید جمع شد. ان شالله خودم پوستر شهادت تک تک شمارو طراحی کنم. (: کاملا بی...

هادی ذوالفقاری

بهمن ۲۹
هادی ذوالفقاری

للحق طرح نوشت : سهم من همیشه از رفتن دوستان ام، طراحی پوستر بوده و تشییع و الخ …  چه تکرار تلخ آلودی! کاملا بی ربط : شهادت، به آسمان رفتن نیست … به خود آمدن است...

شهید هادی ذوالفقاری

بهمن ۲۸
شهید هادی ذوالفقاری

للحق طرح نوشت : گفت من زشت ام! اگه شهید بشم هیچ کس برام کاری نمی کنه! تو یه پوستر برام بزن معروف بشم و خندید… و خندیدم … و امروز دارم دوباره می خندم! به خودم و دلمشغولیات چرندم… تکمله : از بچه های طراح هر کس دوست داره...

خاک

بهمن ۲۶
خاک

للحق طرح نوشت : تقدیم به خانم ابتکار و دولت تدبیر و البته تمدید!! کاملا بی ربط : نشانی کوچکی ست باران، گاه که راه آسمان را گم می کنیم...

محمد(ص)

دی ۲۸
محمد(ص)

للحق طرح نوشت : تقدیم به رسول مهربانی ها. حالا بگذار شارلی احمق مدام تیراژش را بالا ببرد. بگذار مردم امروز تیتر بزند “ما همه شارلی هستیم” !! بگذار” یا لثارات” مرگ کاریکاتوریست ابله را جشن بگیرد!! اما در میان این...