چالش کَر!

شهریور ۰۵
چالش کَر!

للحق طرح نوشت : می خواستم به جای اوباما خیلی از بازیگران و ورزشکاران ایرانی رو بگذارم لکن دیدم اینها هم بندگان خدا اسیر جو شدن. فعلا همین پوستر برای جنبش آب یخ کفایت میکنه. پانوشت : کاش دوستانی که حال کار کردن ندارند حداقل...

THE REAL MURDERER

شهریور ۰۲
THE REAL MURDERER

للحق طرح نوشت : بیچاره جیمز فولی آمریکایی که جرم ش فهمیدن ارتباط حکمرانان آمریکا با داعش بود! و چه ساده لوح اند آنها که آمریکا را دشمن داعش می پندارند! تقدیم به جیمز فولی و سر بریده اش… پانوشت : وقتی ناموس من و تو از روی...

محسن دین شعاری

مرداد ۱۸
محسن دین شعاری

للحق طرح نوشت : از رسم تو چیزی نفهمیدم جز طراحی چند پوستر … اما موعد طراحی همین چند پوستر که می رسد، عجیب دریایی ام می کند! تو را به همین دل برهوت، که گاهی دریایی می شود و گاهی بیابانی، حال زندگی ام  را مثل خودت کن. بدجوری...

Palestine Show

مرداد ۰۱
Palestine Show

للحق طرح نوشت : در فلسطین شویی که سال هاست می بینیم و در بالا به تصویر کشیدم، خیلی از ایرانی ها را هم حاضر بدانید! همان ها که می گویند نه غزه و نه لبنان و الخ. کاملا بی ربط : محبوب من! عقیده ام را از عقده ام مصون بدار...

دشمن اصلی

تیر ۱۵
دشمن اصلی

للحق طرح نوشت : صحبت های آقا در مورد داعش برایم عجیب اما درس آموز بود … عین عبارت را یادم نیست اما فرمود که ما داعش را عده ای فریب خورده می دانیم و دشمن ما اما صهیونیست ها هستند. و این یعنی یادآوری چندباره ی نبرد آخرالزمان...

جام جنایی

تیر ۰۷
جام جنایی

للحق طرح نوشت : توضیحات تصویری مربوط به طرح فوق را در پانوشت پست قبل ببینید. کاملا بی ربط : آشق، زین پس اینگونه بنویس … چون همیشه سرش کلاه می رود...

اسیران اپلیکیشن

خرداد ۲۲
اسیران اپلیکیشن

للحق طرح نوشت : ما را به جبر هم که شده سر به راه کن … خیری ندیده ایم از این اختیارها. همه ی حرف ها را این بیت شعر زده و نیازی به توضیح بیشتر برای ما اسیران اپلیکیشن نیست! کاملا بی ربط : حجم تنهایی تو بیش تر از بودن...

تایم لاین نقدپذیری

خرداد ۱۱
تایم لاین نقدپذیری

للحق طرح نوشت : اهل غلو نیستم اما، با همین دست فرمان اگر جناب روحانی پیش برود، در چند ماه آینده، ای بسا کار به فحش خواهر و مادر به منتقدین بکشد!! از همین رو جناب ایشان را دعوت می کنم به صبر. سه سال دیگر از عمر دولت تدبیر مانده...